Uw laatste levensfase, daar denkt u misschien liever niet aan. Toch is het verstandig om dat wel te doen. En op tijd met uw naasten en uw huisarts te bespreken wat u belangrijk vindt. Wat betekent kwaliteit van leven voor u? Wat wilt u wél en wat beslist niet meer?

Deze bijeenkomst wordt verzorgd door een voormalig specialist ouderengeneeskunde zodat u laagdrempelig met elkaar en met deze deskundige in gesprek kunt.