Wij begrijpen dat het ouder worden gepaard gaat met veranderingen en uitdagingen. Daarom streven wij ernaar om oudere Bredanaars bewust te maken van deze veranderingen en hen aan te moedigen actief op zoek te gaan naar passende oplossingen. Onze campagne staat dicht bij de bewoners en biedt ondersteuning op verschillende vlakken, waaronder ook het sociale aspect. Samen werken we aan het verhogen van de kwaliteit van wonen en leven voor senioren die langer zelfstandig willen blijven. 

Informatie

Bij Later is Nu bieden wij informatie, tips en advies die u in staat te stellen uw leven zelf vorm te geven. Of het nu gaat om het vinden van passend woningaanbod, sociale activiteiten of het behouden van een gezonde levensstijl. Alle informatie wordt geboden door onafhankelijke Bredase beroepskrachten uit uw directe omgeving. Veilig en vertrouwd!

Ontmoeting

Prettig ouder worden, betekent ook vaak: geworteld zijn in de buurt, mensen kennen en gekend worden; leuke en zinvolle dingen om te doen. Elke dag een reden hebben om op te staan. Daarom zijn onze bijeenkomsten kleinschalig van opzet en is er ruimte voor het onderlinge gesprek en contact. De kans is groot dat u mensen uit uw eigen straat of buurt tegenkomt en met hen in gesprek raakt. Altijd leuk! En wij adviseren dan ook: zet dat gesprek voort, ook op andere plekken.

Wie wij zijn

Later is Nu is een samenwerkinsgproject van verschillende Bredaase organisaties, vrijwilligers én inwoners. Later is Nu  wordt begeleid door een kerngroep. De kerngroep bestaat uit: Gemeente Breda, Laurentius (namens alle corporaties), Avans en een oud-medewerker van de gemeente die nu op vrijwillige basis is aangehaakt. De Seniorenraad levert de voorzitter. Het project wordt geleid door WIJ/Zorg voor elkaar Breda. Achter de schermen werken meerdere Bredanaars op vrijwillige basis mee en verlenen allerlei administratieve hand- en spandiensten. 

Sprekers

Het aanbod van bijeenkomsten wordt mede bepaald met bewonersgroepen uit de wijk waar Later is Nu op dát moment aanwezig is. De volgende Bredase organisaties verzorgen regelmatig bijeenkomsten: WIJ, Mentaal Gezondheidscentrum, GGD West-Brabant, MOOIWERK, Nieuwe Veste, Thebe Extra, Dementie netwerk, Breda Mantelzorg en de woningcorporaties. En er zijn bijeenkomsten die door vrijwilligers worden verzorgd.

Hieronder Eva Geelen (links) en Wilma de Roode (rechts); de vaste Later is Nu medewerkers. 

Wilma Eva voor infographic 2023 gecomprimeerd